X Lär & Lek, Malmö

Välkommen till Lär & Lek!

Vänligen välj Företag & Skola eller Privat

Företag & Skola Priserna visas exkl. moms
Privat Priserna visas inkl. moms

Dataprogram

Matteknep nivå 1, 1 anv.licens  View Full Screen

Matteknep nivå 1 (PC)

490,00 kr inkl. moms

New product

Matteknep nivå 1,(PC)  skolår 1-6 är ett stimulerande basläromedel som ger träning i skolämnet matematik.

More details

I lager

Matteknep nivå 1 (PC) skolår 1-6

är ett stimulerande basläromedel som ger träning i skolämnet matematik.

Med hjälp av programmet kan läraren kvalitetssäkra elevernas kunskaper.

Programmet är utformat för skolår 1-6 samt specialundervisning i senare

årskurser.

Innehållet riktas mot de baskunskaper som krävs för att klara diagnoserna

i skolår 2 samt de nationella proven i skolår 5.

Programinnehåll Matteknep Nivå 1 tränar:

Addition och subtraktion.

Multiplikation och division. En tabell i sänder eller blandat.

Klockan. Analog och digital tidräkning.

Positionssystemet och talens värde.

Heltal, decimaltal, bråktal och potenser.

Pengar.

Omvandling inom längd, vikt och volym.

Grundläggande procenträkning. Inlärningen sker med hjälp av bilder.

Grundläggande bråkräkning. Bråkform, blandad form och sambandet

mellan bråk- och decimaltal.

Grundläggande geometri. Vinklar, omkrets och area.

Moderna huvudräkningsmetoder som bland annat innehåller

öppna utsagor.

Grundläggande ekvationsräkning.

Tallinjer, termometern och koordinatsystem.

Diagnoser inom olika områden och svårighetsgrader med detaljerade

resultatredovisningar.

Programmet innehåller 177 övningar inom 19 områden.

Sammanlagt mer än 5000 uppgifter.

Läraren kan dessutom skapa nya eller modifiera befintliga uppgifter.

Så fungerar det Övningsfrågorna besvaras ibland genom manuell

inmatning och ibland genom val mellan svarsalternativ.

Vissa övningar sker på tid.

Läraren kan ändra tidsinställningarna eller välja bort tidsfaktorn helt.

Varje övning har en förklarande hjälptext.

Läraren skapar en elevlista med en kursplan för varje elev.

Programmet lämpar sig därför väl för individanpassade studier.

Efter avslutad övning visas ett resultat som kan sparas i elevens

personliga resultatlista.

I listan redovisas fel och ett stapeldiagram visar hur lång tid

varje fråga krävde.

Resultathanteringen lämpar sig väl som underlag för utvecklingssamtal

enligt portfoliomodell.

Motivera eleven För att uppmuntra flitigt övande, så samlar man poäng.

När eleven uppnått en viss poängsumma skrivs ett bronsdiplom ut.

Efterhand uppnår eleven silver och slutligen guld.

Kompatibelt med: WINDOWS 7/VISTA/XP/NT/2000/98

Se också Matteknep nivå 2 (PC)

Liknande produkter

  • Den flygande mattan  Årskurs 2 - 6 Du reser runt Egypten på jakt efter din kompis. Mattan för dig runt mellan Nilen, Kairo, öknen, oasen, pyramiderna och sfinxen, där du möter olika temaområden inom matematik.

    350,00 kr Finns i lager
  • Det unika datorprogrammet för dig som är osäker på stavning eller har nedsatt rörlighet och därför vill snabba upp skrivandet. Saida är ett hjälpprogram som föreslår ord medan man skriver.

    1 000,00 kr I lager
  •  Programmet består av 10 mycket trevliga övningar som tränar antalsträning, addition och subtraktion på tidig nivå på ett lekfullt sätt med hjälp av roliga animationer, musik, och överraskningar!

    395,00 kr I lager