X Lär & Lek, Malmö

Welcome to Lär & Lek!

Are you an business or individual?

Business Prices with tax excluded
Individual Prices with tax included

Matematik

9789127426320  View Full Screen

Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok

363,21 kr

New product

Matematikläromedlet som motiverar alla! Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar a...

More details

NTK-044

Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok


ISBN: 9789127426320
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Utgivningsdatum: 2013-02-22
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 310
Dimensioner: 198x238
Vikt: 656g
Författare: Alfredsson Lena, Bråting Kajsa, Erixon Patrik, Heikne Hans
Språk: Svenska


Smakprov

Matematikläromedlet som motiverar alla!

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Utvecklar elevernas förmågor

Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen 

I Matematik 5000:s alla läroböcker finns några återkommande inslag: 

Aktiviteter Blandade övningar Historik Repetition Tema Svar, ledtrådar & lösningar Problemlösning Kan du det här?  Lärarhandledningar

Här finns stöd till lärobokens alla aktiviteter i form av didaktiska kommentarer, svar samt information om materiel och genomförande. Dessutom finns kopieringsunderlag med ytterligare Aktiviteter, Träna mera, Teman och Uppgiftsbanker.

Uppgiftsbankerna innehåller uppgifter som kan användas som underlag vid provkonstruktion. De är kategoriserade efter de förmågor som eleverna kan redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. 

Lärarhandledningarna är i pdf-form och säljs som abonnemang. Abonnemangstiden är 36 månader.

Programanpassat innehåll

I Matematik 5000 har samtliga böcker ett stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen. 

Vilka komponenter ska du välja? 

Böckerna för de olika är programmen uppdelade i färger: 

RÖD RESPEKTIVE GUL SERIE 
Röd och Gul serie för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen följer kurs a-spåret. För kurs 1 finns två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd bok för de serviceinriktade yrkesprogrammen samt Kurs 1a Gul bok för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. För Kurs 2a finns Kurs 2a Röd och Gul lärobok. 

GRÖN SERIE
Grön serie för SA, EK, ES, HU och VUX tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar och följer kurs b-spåret. 

BLÅ SERIE 
Blå serie för NA, TE samt Basåret är inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar och följer kurs c-spåret. 

BASBÖCKER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ
Till kurs 1 a Gul och kurs 1a Röd finns även två parallella basböcker, Kurs 1a Röd Bas respektive Kurs 1a Gul Bas. Basböckerna är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna. Basböckerna är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik. Kurs 1a Röd Bas kan också med fördel användas på introduktionsprogrammen. 

FÖR VUX 
VUX-böckerna täcker in både b- och c-spåret i matematik Kurs 13. Böckerna uppmuntrar till många gemensamma aktiviteter och diskussioner. Samtidigt har de fokus på att eleverna själva ska kunna värdera, bedöma och testa sina egna kunskaper som t.ex. i Kan du det här?, Diagnos och Repetition. Extra diagnoser ges också i anslutning till avsnittet Repetition.

Dessutom har Svar, ledtrådar och lösningar utökats med fler ledtrådar och lösningar jämfört med gymnasieböckerna. 

FÖR BASÅRET 
För naturvetenskapligt och tekniskt basår finns nu boken Kurs 3c Blå Basåret. Den här boken riktar sig till elever som har läst a- eller b-spåret och nu vill fortsätta med c-spåret. Boken repeterar främst algebra-, geometri- samt funktionsinnehållet och kompletterar c-spåret upp till och med Kurs 3c, så att man enkelt kan fortsätta med Kurs 4 Blå lärobok.


Digitala läromedel som ger mer!

Till Matematik 5000-serien har vi utvecklat allt från interaktiva böcker till en app och gratis läxhjälp på Facebook. Vi har lyssnat på både lärare och elever och vi känner oss nu säkra på att vi utvecklar det du vill ha!

 Matematik 5000 NOKflex

NOKflex är en ny interaktiv plattform för matematik som individanpassar, hjälper och motiverar. Den hjälper dig att variera undervisningen och få en tydlig överblick. NOKflex Elev och NOKflex Lärare har verktyg och innehåll specifikt utvecklade för respektive målgrupp.

Adaptivt övningsverktyg som hjälper eleven framåt Statistik som ger en visuell överblick över elevernas fokus Uppmärksammar förmågorna Motivationshöjande spelmoment Möjlighet att anpassa elevdelen efter intresse och geografisk position

Läs mer på nok.se/nokflex.

 Matematik 5000 Appen Värdefull hjälp, t.ex. inför nationella proven Ledtrådar, lösningar och svar till alla uppgifter i kurs 1 Självrättande tester av två slag; Kapitelquiz (testar elevens kunskaper efter varje kapitel) och Kurstest (testar elevens kunskaper efter hela kursen) Uppgiftsfilmer (genomgångar som visar på en lösningsmodell för valda uppgifter ur läroboken.) Videolektioner (genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras)

Ladda ner på App Store eller Google Play.

Interaktiva böcker Uppgiftsfilmer (genomgångar som visar på en lösningsmodell för valda uppgifter ur läroboken.) Videolektioner (genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras) Boken i digitalt format Inläst ljud Zoom-funktion Gratis läxhjälp för eleverna Gratis läxhjälp online på Facebook Personlig hjälp av en speciallärare i matematik Personlig hjälp av en naturvetenskapligt inriktad matematiklärare Gå gärna in, gilla sidan och läs några av recensionerna från tacksamma elever! www.facebook.com/matematik5000laxhjalp Digitala böcker Boken i digitalt format Inläst ljud Zoom-funktion Elevwebb och lärarwebb

Gratis tillgång till extramaterial för elever och lärare på nok.se/matematik5000

Studieteknikhandledning

Praktiska tips som hjälper alla elever med sin studieteknik. Studieteknikhandledningen kan laddas ned på nok.se/matematik5000

Related Products

test
995