X Lär & Lek, Malmö

Welcome to Lär & Lek!

Are you an business or individual?

Business Prices with tax excluded
Individual Prices with tax included

Svenska

9789127421837  View Full Screen

Fördel SVA för unga nybörjare 1 Textbok

253,00 kr

New product

Fördel möter nybörjarelever med olika förkunskaper  Fördel är läromedlet som passar fö...

More details

9789127421837

Warning: Last items in stock!

Fördel SVA för unga nybörjare 1 Textbok


ISBN: 9789127421837
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Utgivningsdatum: 2011-10-14
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 192
Dimensioner: 170x230
Vikt: 356g
Författare: Svensson Jenny, Ramsby Maria, Hagrot Eva, Olsson Marie, Möller Johanna, Kleinschmidt Lisa, Halvarsson Helena
Språk: Svenska


Smakprov

Fördel möter nybörjarelever med olika förkunskaper  Fördel är läromedlet som passar för nyanlända barn och ungdomar på mellanstadiet, högstadiet och språkintroduktion.

De här eleverna slussas så småningom ut i klass och förväntas då behärska skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till ett språk att uttrycka känslor och tankar på. Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt. Fördel består av textböcker, övningsböcker samt lärarhandledningar med inspelningarna i mp3-format. Textböckerna finns även som digitalböcker.


Fördel Textbok åk 46

Fördel Textbok åk 46 består av 10 tematiska kapitel där eleverna får följa en grupp elever på Solbyskolan. Temana knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige.

Varje tema innehåller:
En upptaktsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå.
En språkträningsdel som bär progressionen i materialet.
Dialoger och tematiska bildordlistor.
En mönstertext som stöd för elevernas skrivande.

I textbok åk 4-6 finns även:

Ett kapitel med faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i SO.
Ett kapitel med faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i NO.
En skönlitterär följetong i 15 avsnitt.


Fördel Övningsbok åk 46

Övningsboken innehåller uppgifter som skapar förförståelse inför arbetet med kapitlet. Här finns också övningar som tränar ord och fraser samt
hörövningar. Sist i varje kapitel fi nns uppgifter där eleverna får träna på att skriva i en viss genre. I övningsboken presenteras och tränas även de grammatiska moment som textboken tar upp.

Fördel Textbok 1 och 2

Fördel 1 och 2 passar för elever som går i förberedelseklass åk 79 eller på gymnasiets språkintroduktion. Fördel Textbok består av 10 tematiska kapitel som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige.

Varje tema innehåller:
En upptaktsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå.
En språkträningsdel som bär progressionen i materialet.
Dialoger.

I Textbok 1 finns även:

Tematiska bildordlistor.
Faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO.
En skönlitterär följetong.

I varje kapitel i Textbok 2 finns även:

En skönlitterär, berättande text samt en sakprosatext som knyter an till kapitlets tema.
En stjärntext som har ett ordförråd lite över elevernas språknivå.
En genomgång av vad som är typiskt för en viss genre som eleverna sedan ska skriva, till exempel en saga eller en recension.

Både Textbok 1 och Textbok 2 avslutas med en uppslagsdel.

Fördel Övningsbok 1 och 2

Övningsböckerna innehåller uppgifter som tränar ord och fraser, elevernas eget skrivande samt hörövningar. Här presenteras och tränas även de grammatiska moment som textboken tar upp.

Flexibel skolstart

Fördel 1 och Fördel 2 kan användas i klasser med flexibel skolstart. Detta är möjligt eftersom flera av övningarna har uppgifter på två nivåer. Den svårare nivån är markerad med en stjärna.

Faktatexterna och den skönlitterära följetongen i del 1 har dessutom ett språk som ligger lite över elevernas språknivå. Det gäller även stjärntexterna i del 2. 

Det här gör att hela gruppen kan arbeta med samma kapitel. De elever som varit kort tid i klassen arbetar med språkträningsdelen. De elever som kommit lite längre kan arbeta med stjärnuppgifterna, faktatexterna eller de skönlitterära texterna.


Digitalböcker

Alla tre textböcker fi nns som digitalböcker. Fördelen med de digitala textböckerna är att eleverna får tillgång till de inspelade texterna direkt i boken. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet och låta eleverna lyssna samtidigt.

Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna säljs som nedladdningsbara pdf:er. De innehåller förslag på hur man kan arbeta kapitel för kapitel, kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format.

I lärarhandledningen finns även facit till övningsböckerna.

Fördel Läs

Fördel Läs är ett läromedel i svenska som andraspråk och läsförståelse. Det riktar sig till nyanlända elever i åk 7-9 och språkintroduktion.

Fördel Läs består av åtta skönlitterära texter med tillhörande uppgifter. Texterna är specialskrivna och berör teman som kärlek, utanförskap, mod och vänskap. Samtliga texter finns inlästa. Inloggningskod för ljudfilerna hittar du på bokens förstasida.

 Fördel Läs ingår i serien Fördel och kan användas som ett komplement till Fördel 1 och 2 men fungerar också att arbeta med fristående. För att klara av att arbeta med texterna i Fördel Läs bör eleven ha kommit en bit i sin språkutveckling.

Related Products

test
2